• Pottenbakkersstraat 6
  8601 WS Sneek
  The Netherlands
  route

 • Innovatiepark 4
  4906 AA Oosterhout
  The Netherlands
  route
Home » Unique Lights is duurzaam tot in het kleinste detail » Doel: volledig duurzame energievoorziening

Doel: volledig duurzame energievoorziening

Het doel is om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen. Energietransitie omvat niet alleen het bouwen van windmolens en dergelijke, maar ook onderzoek naar duurzame technologie, zoals opvang en afvang van CO2 (CCS) en elektrisch vervoer.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De uitvoering van het programma was in handen van SenterNovem, later overgegaan in Agentschap NL en inmiddels overgegaan in RVO. Het is een beleidsplan, gericht op de middellange termijn. De details van de praktische uitvoering kunnen niet geheel voorzien worden, doordat er nog vele vragen zijn, zowel op maatschappelijk als op technisch gebied. Op 1 januari 2014 fuseerde het Agentschap NL met de Dienst Regelingen. Samen zijn zij verdergegaan onder de naam Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020, en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Voor bedrijven gelden per juli 2015 2 verplichtingen: artikel 8 en 14.
Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen.
Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor de nieuwsbrief