EDS - Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Wat is EDS?

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunnen investeringen in energiebesparing en toepassingen van duurzame energie worden gedaan bij sportaccommodaties.

 

De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

 

De subsidieregeling loopt van 2016 t/m 2020. Er is jaarlijks een budget van € 6 miljoen. Voor de laatste stand van zaken omtrent het restant budget verwijzen wij u naar rvo.nl.

 

Aanvragen EDS

U kunt een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari 2018, 09.00 uur tot en met 7 december 2018, 17.00 uur via mijn.rvo.nl. Aanvragen die na 17.00 uur worden ingediend tellen mee voor de volgende dag. 

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over EDS op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Aan deze informatie kunt u in relatie tot Unique Lights geen rechten ontlenen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.