• Pottenbakkersstraat 6
  8601 WS Sneek
  The Netherlands
  route

 • Innovatiepark 4
  4906 AA Oosterhout
  The Netherlands
  route

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Deze subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunnen investeringen in energiebesparing en toepassingen van duurzame energie worden gedaan bij sportaccommodaties, zoals LED verlichting en zonnepanelen.

De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Sinds 2 januari 2019 kunt u voor deze activiteiten subsidie aanvragen via de regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Totaal kan 35% (20% + 15% aanvullend) van de kosten voor maatregelen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie worden vergoed.
In de bijlage staat welke maatregelen 15% aanvullende subsidie kunnen krijgen.Voorbeeld volgens DUS-I: Er moet een lichtmast voor veldverlichting vervangen worden. De aanschaf van materialen en kosten op arbeid komen in aanmerking voor deze regeling. De standaard subsidie is 20%, maar een LED armatuur dat voldoet aan de voorwaarden wordt voor 35% gesubsidieerd.  

In 2019 is er € 87 miljoen subsidie beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Voor de laatste stand van zaken omtrent het restant budget verwijzen wij u naar DUS-I.nl.

Aanvraag criteria

 • De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties. Beroepssport is uitgesloten, dit wordt gecontroleerd aan de hand van de SBI-codes.
 • De regeling subsidieert alleen kosten die direct aan de organisatie gefactureerd worden.
 • De activiteiten beginnen vanaf 1 januari 2019.
 • Een activiteit mag niet óók gesubsidieerd worden door de Specifieke Uitkering Sport.
 • Er wordt geen subsidie gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
 • De subsidie geldt maximaal drie jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze subsidieregeling verwijzen wij u graag naar de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Aan deze informatie kunt u in relatie tot Unique Lights geen rechten ontlenen.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor de nieuwsbrief