Subsidie

Subsidie EIA en EDS voor LED verlichting: Unique Lights wijst de weg

Bij de investering in LED verlichting is er ook de mogelijkheid voor ondernemingen om opnieuw gebruik te maken van een aantal subsidieregelingen en fiscale voordelen voor energiebesparing.
Zo profiteert u mogelijk van dubbelvoordeel als u energiebesparend actief bent.
Uw energiekosten gaan omlaag én u ontvangt subsidie voor uw investering in LED.

Deze twee subsidieregelingen zijn momenteel van kracht: EIA en EDS

  • Energie Investeringsaftrek (EIA).
  • Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS), speciaal voor sportstichtingen en sportverenigingen.

 

De twee subsidieregelingen EIA en EDS zijn niet ongelimiteerd

Wanneer het budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financiën de subsidieregeling EIA en EDS beperken of buiten werking stellen.